Апостилирование документов

ЧТО ТАКОЕ АПОСТИЛЬ?

Апостиль – это легализация документа, когда подтверждается подлинность печатей на документах и должность подписавшего лица. Апостилем может быть заверен как оригинал, так и нотариально заверенная копия оригинала.

Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Lietuvoje išduotus dokumentus apostilizuoja LR notarai.

Ar būtina dokumentus legalizuoti vykti pačiam?

Tikrai ne! „Klaipėdos vertimai» teikia dokumentų legalizavimo paslaugą. Apostilizavimo / legalizavimo kaina priklauso nuo skubos (18-25 EUR / 1 dok.).

Ką būtina žinoti apie dokumentų apostilizavimą?

Legalizuoti ir apostilizuoti pateikiamas dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje. Jei dokumentas išduotas iki 1990 m. kovo 11 dienos, būtina jį pakeisti nauju. Taip pat jis turi būti tvarkingas, jei yra sudarytas iš kelių lapų, priimamas tik susiūtas arba su parašais kiekviename lape. Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai. Jei Jūsų dokumentas išduotas užsienyje, patartina jį apostilizuoti arba legalizuoti toje šalyje arba kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą!