Заверения бюро переводов и нотариальные заверения

Заверение перевода

Существует два возможных способа заверения выполненного перевода: заверение перевода печатью бюро переводов и подписями переводчиков и заверение перевода нотариусом.

Ką liudija notaras?

Norime atkreipti dėmesį, kad notarai neliudija vertimo tikrumo į kitą kalbą. Notarai teikia šias vertimo įforminimo paslaugas:

  • Kai pageidaujama nuorašo, ant originalo kopijos uždedami notaro spaudas „nuorašas“, dokumentas registruojamas notaro (-ės) knygoje. Šia procedūra notaras liudija, kad nuorašas atitinka pateiktą dokumentą;
  • Kai pageidaujama vertimą įforminti notariškai, notaras savo parašu ir antspaudais liudija vertėjo parašo tikrumą.