Vertimas žodžiu

Nuoseklusis vertimas žodžiu

Nuosekliojo vertimo žodžiu metu vertėjas yra šalia kalbančiojo, klauso viena kalba ir atkartoja jo kalbą kita kalba.

Vertėjas yra šalia susirinkimo dalyvio, klauso jo kalbos ir remdamasis pateiktomis pastabomis, verčia į kitą kalbą. Išskiriamos dvi nuosekliojo vertimo žodžiu rūšys: „trumpalaikis“ ir „ilgalaikis“. „Trumpalaikio“ nuosekliojo vertimo žodžiu metu verčiama frazėmis (dažniausiai 2-3 sakiniai). Toks vertimo būdas dažniausiai taikomas verslo derybų metu, esant trumpalaikiams apsilankymams ir kt. Bet vis dažniau pradedama naudoti „ilgalaikį“ vertimą (nuo 5-10 iki 20 minučių), tiksliau sakant – fragmentų vertimą.

Šiuolaikiniame pasaulyje nuoseklusis vertimas žodžiu dažnai keičiamas sinchroniniu vertimu, tačiau jis ir toliau yra naudojamas tam tikrų susitikimų metu (pvz., sprendžiant techninius klausimus, verslo pietų metu, nedidelėse grupėse, vizitų, mokymų ir kelionių metu). Profesionalus vertėjas net ilgus pasisakymus sugeba išversti labai tiksliai.

Nuosekliojo vertimo žodžiu privalumai:

 • informatyvus ir tikslus reikšmės perteikimas į nurodytą kalbą;
 • vertimas, atsižvelgiant į turinį ir intonaciją, atitinkančią įmonės reikalavimus;
 • greitas minčių perteikimas ramioje ir stabilioje aplinkoje;
 • tikslus, be dviprasmybių vertimas;
 • vertimo metu sukuriami šilti santykiai tarp kalbančiojo ir klausytojo.

Sinchroninis vertimas žodžiu

Sinchroninio vertimo žodžiu metu kalbėtojo pranešimas verčiamas iš uždaros kabinos (vėluojant kelias sekundes).

Šis būdas dažniausiai naudojamas per tarptautines konferencijas, seminarus, kongresus ir kitus panašaus pobūdžio renginius.

Sinchroninis vertimas žodžiu – palyginus naujas vertimo būdas, atsiradęs po Antrojo pasaulinio karo vykstant Niurnbergo procesui, kurio metu buvo verčiama keturiomis kalbomis. Nuo to laiko beveik niekas nepasikeitė (kabinos, mikrofonai, ausinės, du vertėjai). Sinchroninis vertimas tam tikra prasme yra nenatūralus, kadangi žmogus paprastai vienu metu neatlieka dviejų veiksmų, t. y. kalba ir klausosi.

Sinchroninio vertimo metu dažniausiai dalyvauja du vertėjai, kurie verčia būdami uždaroje kabinoje, pro kurios langus mato kalbančiuosius. Pranešėjai kalba į mikrofoną, vertėjas girdi ir seka jų kalbą per ausines, tuo pačiu metu versdamas į savo mikrofoną. Klausytojai (dalyviai) gali klausytis vertimo į pageidaujamą kalbą užsidėję specialias ausines ir pasirinkę atitinkamą kanalą. Kadangi toks vertimas reikalauja didelio susikaupimo, vertėjai kabinoje keičiasi kas 10-30 minučių.

Sinchroninio vertimo žodžiu privalumai:

 • tikslus žinutės perteikimas į nurodytą kalbą;
 • vertimas, atsižvelgiant į turinį ir intonaciją, atitinkančią įmonės reikalavimus;
 • sklandus vertimas be ilgesnių pertraukų;
 • nėra pažodinio žodžių „perteikimo“;
 • palaikomas tiesioginis kontaktas tarp kalbančiojo ir klausytojo.

Sinchroninis vertimas žodžiu

Sinchroninio vertimo žodžiu metu kalbėtojo pranešimas verčiamas iš uždaros kabinos (vėluojant kelias sekundes).

Šis būdas dažniausiai naudojamas per tarptautines konferencijas, seminarus, kongresus ir kitus panašaus pobūdžio renginius.

Sinchroninis vertimas žodžiu – palyginus naujas vertimo būdas, atsiradęs po Antrojo pasaulinio karo vykstant Niurnbergo procesui, kurio metu buvo verčiama keturiomis kalbomis. Nuo to laiko beveik niekas nepasikeitė (kabinos, mikrofonai, ausinės, du vertėjai). Sinchroninis vertimas tam tikra prasme yra nenatūralus, kadangi žmogus paprastai vienu metu neatlieka dviejų veiksmų, t. y. kalba ir klausosi.

Sinchroninio vertimo metu dažniausiai dalyvauja du vertėjai, kurie verčia būdami uždaroje kabinoje, pro kurios langus mato kalbančiuosius. Pranešėjai kalba į mikrofoną, vertėjas girdi ir seka jų kalbą per ausines, tuo pačiu metu versdamas į savo mikrofoną. Klausytojai (dalyviai) gali klausytis vertimo į pageidaujamą kalbą užsidėję specialias ausines ir pasirinkę atitinkamą kanalą. Kadangi toks vertimas reikalauja didelio susikaupimo, vertėjai kabinoje keičiasi kas 10-30 minučių.

Sinchroninio vertimo žodžiu privalumai:

 • tikslus žinutės perteikimas į nurodytą kalbą;
 • vertimas, atsižvelgiant į turinį ir intonaciją, atitinkančią įmonės reikalavimus;
 • sklandus vertimas be ilgesnių pertraukų;
 • nėra pažodinio žodžių „perteikimo“;
 • palaikomas tiesioginis kontaktas tarp kalbančiojo ir klausytojo.

Vertimas telefonu

Prieš įvykstant tokio pobūdžio vertimui, vertėjas susisiekia su užsakovu, išsiaiškina jo poreikius, pokalbio paskirtį, temą, sudaro pokalbio planą, tuomet susisiekia telefonu su užsakovo pašnekovu, prisistato ir informuoja, kas nori kalbėtis ir apie ką. Vienu metu vertėjas klauso kalbančiojo telefonu ir verčia jo kalbą užsakovui, taip pat verčia tai, ką užsakovas nori perduoti pašnekovui.

„Skype“ konferencijų vertimas

Virtualiųjų „Skype“ konferencijų dėka vertėjas suteikia derybų bei susirinkimų nuosekliojo vertimo paslaugas, kurių metu dalyviai yra skirtingose vietose.

Vertimas verslo kelionių metu

Vertėjas Jus lydi verslo kelionės metu ir padeda Jums bendrauti su verslo partneriais per dalykinius bei neformalius susitikimus, derybas, mokymus. Vertėjas taip pat tarpininkaus derinant įvairius organizacinius klausimus, padės susikalbėti telefonu, susitarti dėl susitikimo, išvers reikalingus dokumentus, informacinę bei mokomąją medžiagą.