Kokybės garantija vertimui

t

eksto vertimo užsakymai grupuojami pagal sritis (pavyzdžiui, teisiniai, techniniai, finansiniai, medicininiai ir t.t.), atitinkamos srities užsakymą atlieka tik atitinkamos specializacijos vertėjai, pavyzdžiui, medicininius tekstus verčia vertėjai, turintys ir filologinį, ir medicininį išsilavinimą.

Iš vertėjo gautą vertimą peržiūri antras vertėjas arba tekstų redaktorius (pagal poreikį). Norėdami užtikrinti, kad vertėjas, kuriam kalba, į kurią verčiama, nėra gimtoji, tinkamai išverstų tekstą, pasitelkiame užsienio vertėjus. Reikalui esant, vertimą į užsienio kalbą gali suredaguoti redaktorius, kuriam ši užsienio kalba yra gimtoji (angl. proofreading of native speaker).

Naudojame vertimo kokybę garantuojančias CAT programas (pavyzdžiui, „Trados“), padedančias užtikrinti terminijos nuoseklumą, leidžiančias formuoti klientų vertimų atmintį.

Klientams suteikiame papildomą garantiją mūsų teikiamoms vertimo paslaugoms – mūsų vertimų biuras yra apdraustas 30 000 eurų dydžio civilinės atsakomybės draudimu (tiesa, dar niekuomet nėra tekę šiuo draudimu pasinaudoti).